Lediga jobb som Studie- och yrkesvägledare i Alvesta

Se lediga jobb som Studie- och yrkesvägledare i Alvesta. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Alvesta som finns hos arbetsgivaren.

Studie- och yrkesvägledare

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att a... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på ”Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?

Utbildning och sysselsättning är en avdelning som ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildning samt för insatser och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning eller för personer som behöver stöd till en hållbar egen försörjning.

Till vår verksamhet söker vi nu en studie- och yrkesvägledare som vill jobba med oss.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill vara en del av oss och som vill möjliggöra för fler att studera för att bryta ett utanförskap, för att göra en omställning i livet, för att etablera sig på arbetsmarknaden eller för att komma in på en högre utbildning.

Som studie- och yrkesvägledare i vår verksamhet möter du en bred målgrupp som består av nyanlända vuxna som studerar sfi, personer som vill läsa upp sin grundskole- och gymnasiekompetens, som vill gå en yrkesutbildning eller som vill studera vidare på yrkeshögskola eller på högskola/universitet.

Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med studie- och yrkesvägledning på individ- och gruppnivå. Tillsammans med den studerande, utbildningsanordnare och branscher planeras validering och kompletterande utbildning med syftet att nå betyg eller intyg. I arbetet ingår utveckling av vägledning av nyanlända och att förstärka möjligheterna att kombinera språkinlärning med övriga utbildningsalternativ. I tjänsten ingår även antagningsarbete där studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll samt att göra examensplanering för våra elever.

Som studie- och yrkesvägledare hos oss får du arbeta i ett nära samarbete med många andra parter som till exempel andra studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadsenheten, verksamheter inom socialpsykiatrin, gymnasieskola, vuxenutbildning, KAA-samordnare och ekonomiskt bistånd. Du kommer även att samverka med näringslivsaktörer i kommunen, Arbetsförmedlingen och externa aktörer.

Du kommer att bedriva uppsökande verksamhet för att hitta de individer som är i behov av stöd och sen arbeta för att motivera dem till sysselsättning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har engagemang för människor, har god förmåga till att samverka med olika typer av yrkeskategorier och är öppen för individuella lösningar utifrån individens behov och förutsättningar. Du är engagerad, prestigelös, lyhörd, har god kommunikationsförmåga och är självgående. Du är van vid att hantera en mångfald av ärenden i periodvis högt tempo och är en fena på tillhörande administrativa uppgifter och digitala system.

Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen, men även annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig är värdefullt. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet och kunskap från studie- och yrkesvägledning inom gymnasieskola och vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska uppdrag.

ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Visa mindre

Ungdomskoordinator till ESF-projektet SKRUVAS, Alvesta kommun

Alvesta kommun med ca 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att alla... Visa mer
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på ”Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?

Utbildning och sysselsättning är en avdelning som ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildning samt för insatser och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning eller för personer som behöver stöd till en hållbar egen försörjning. Förutom utbildnings- och stödinsatser arbetar vi med arbetsträning, praktiksamordning och matchning mot arbetsmarknad. Avdelningen tillhör förvaltningen för arbete och lärande.

Vi går under hösten 2024 in i ett nytt ESF-projekt, SKRUVAS. Bakgrund till projektet är att unga är i ett allt längre utanförskap och det handlar om en särskilt utsatt grupp i behov av samordnat stöd som har svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet tar fasta på att bland målgruppen finns många unga med skolmisslyckanden och projektet vill därför utveckla arbetssätt kring förebyggande insatser och överbrygga kritiska övergångar. Huvudsyftet med projektet är att hitta en länsgemensam riktning för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) där huvudfokus ligger på att samverka tidigare och starkare i en resurseffektiv organisation för att förbättra och utveckla villkoren för målgruppen genom skolstadier och i övergången till arbetslivet.

Som projektmedarbetare i vårt ESF-projekt SKRUVAS blir du en del av ett team som består av flera olika professioner. Även om våra arbetsuppgifter skiljer sig åt, jobbar vi alla mot samma mål att ge fördjupat stöd för unga 1824 år som varken arbetar eller studerar.

ARBETSUPPGIFTER
Projektet har som mål att unga 18-24 år som varken arbetar eller studerar ska i ökad omfattning få tillgång till kommunala stödinsatser i övergång från skola till arbetsliv och att det kommunala stödet ska samordnas med KAA. Målgruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) ska erbjudas fördjupat stöd i sin situation oavsett om inriktningen är att närma sig arbete eller studier och stödet är inte kravställt med att individen är inskriven på ekonomiskt bistånd eller Arbetsförmedlingen.

Vi söker en ungdomskoordinator som kommer att arbeta med fördjupat stöd på arbetsmarknadsenheten i Alvesta kommun. Uppdraget utgår från metoden Supported Employment, Training och Education. Stödet ska utformas nära ungdomen och tillsammans med den unge så som metoden kräver. Stödet ska samordnas och gemensamma kartläggningar ska genomföras med KAA-samordnaren, studie- och yrkesvägledare eller andra parter. I uppdraget ingår att utveckla stödinsatser och säkerställa att ungdomar får tillgång till dessa som de idag saknar tillgång till om den unge inte är inskriven på Arbetsförmedlingen eller på ekonomiskt bistånd. Exempel på insatser är praktik, utbildning, sociala- och hälsoinriktade insatser. Likaså behövs en utveckling och förstärkning av övergångar mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv för målgruppen vilket också ingår i detta uppdrag.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett stort engagemang för ungdomar, har god samarbetsförmåga och är öppen för kreativa lösningar för varje individ. Du som söker har erfarenhet av att arbeta med ungdomar.

Meriterande är tidigare erfarenhet av arbetsmarknadspolitiska insatser och du har god kunskap om arbetsmarknadsområdet. Du har även erfarenhet av väglednings- och matchningsuppdrag, kartläggning av målgruppen och olika stödjande insatser och aktiviteter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten förutsätter initiativförmåga, förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i ett högt tempo samt ett positivt och pragmatiskt förhållningssätt.

För att lyckas i rollen som ungdomskoordinator behöver du vara handlingskraftig och trygg i ditt ledarskap och ha en mycket god samarbetsförmåga.

B-körkort erfordras.

ÖVRIGT
Anställningen är en projektanställning till och med 2026-12-31.

Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Visa mindre

Studie- och yrkesvägledare

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att a... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på ”Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?


”Våra barn och elever blir världsmedborgare och utvecklar vårt hållbara samhälle” är Utbildningsförvaltningens verksamhetsidé och något vi arbetar medvetet för.

ARBETSUPPGIFTER
Som SYV är du anställd och ingår i vår HBTQ-diplomerade Centrala Barn- och Elevhälsan i Alvesta Kommun.
Tillsammans med befintlig SYV kommer ni arbeta för att våra barn och ungdomar i Alvesta kommun får bra förutsättningar att lyckas och vägledas fram till välgrundade studie- och yrkesval.
Du kommer vara en viktig del i vårt lokala SYV-nätverk i Alvesta och det centrala nätverket i länet.

Du kommer ha särskilt ansvar för och placering vid Vislandaskolan (3 dgr/v) och Mohedaskolan (2 dgr/v).

KVALIFIKATIONER
För tillsvidareanställning krävs Studie- och yrkesvägledarexamen.

Meriterande med arbete i Dexter, länets antagningssystem.

Du har goda IT-kunskaper och är duktig på att utrycka dig i tal och skrift.
Du har god förmåga att samarbeta och hitta lösningar.
Du tar stort ansvar och är självständig.
Du brinner för att utveckla och förbättra i en lärande organisation.
Du vill arbeta med barn och unga och hjälpa dem att komma vidare i livet.

ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Visa mindre

Studie- och yrkesvägledare

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att a... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på ”Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?


”Våra barn och elever blir världsmedborgare och utvecklar vårt hållbara samhälle” är Utbildningsförvaltningens verksamhetsidé och något vi arbetar medvetet för.

ARBETSUPPGIFTER
Som SYV är du anställd och ingår i vår HBTQ-diplomerade Centrala Barn- och Elevhälsan i Alvesta Kommun.
Tillsammans med befintlig SYV kommer ni arbeta för att våra barn och ungdomar i Alvesta kommun får bra förutsättningar att lyckas och vägledas fram till välgrundade studie- och yrkesval.
Du kommer vara en viktig del i vårt lokala SYV-nätverk i Alvesta och det centrala nätverket i länet.

Du kommer ha särskilt ansvar för och placering vid Vislandaskolan (3 dgr/v) och Mohedaskolan (2 dgr/v).

KVALIFIKATIONER
För tillsvidareanställning krävs Studie- och yrkesvägledarexamen.

Meriterande med arbete i Dexter, länets antagningssystem.

Du har goda IT-kunskaper och är duktig på att utrycka dig i tal och skrift.
Du har god förmåga att samarbeta och hitta lösningar.
Du tar stort ansvar och är självständig.
Du brinner för att utveckla och förbättra i en lärande organisation.
Du vill arbeta med barn och unga och hjälpa dem att komma vidare i livet.

ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Visa mindre

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att a... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på ”Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?

Förvaltningen för arbete och lärande innefattar Avdelningen barn och vuxen, Avdelning ekonomiskt bistånd och Avdelningen Allbo lärcenter/arbetsmarknad. Förvaltningens grunduppdrag är att ge utbildning, stöd och insatser till personer utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tidiga och förebyggande insatser bedriver förvaltningen ett målinriktat arbete i samverkan med andra samhällsaktörer. Inom förvaltningen sker en stor digitaliseringsprocess för att skapa digitala undervisningsformer, klientmöten, kvalitetsarbete och e-tjänster.

Allbo lärcenter skapar utbildning för gymnasieelever och vuxenstuderande samt arbetsmarknadsinsatser utifrån arbetsmarknadens behov och förväntningar. Det finns ett stort fokus på att arbeta för integration och inkludering för de människor vi möter. Vår avdelning består av drygt 50 duktiga och engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för Alvesta kommuns invånare på olika sätt. Nu söker vi dig som vill jobba som studie- och yrkesvägledare hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med studie- och yrkesvägledning på både individ- och gruppnivå. Tillsammans med den studerande, utbildningsanordnare och branscher planeras validering och kompletterande utbildning med syftet att nå betyg eller intyg. I arbetet ingår utveckling av vägledning av nyanlända och att förstärka möjligheterna att kombinera språkinlärning med övriga utbildningsalternativ. I tjänsten ingår även antagningsarbete där studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll samt att göra examensplanering för våra elever.

Som studie- och yrkesvägledare hos oss får du arbeta i ett nära samarbete med flera delar av vår förvaltning, som exempelvis andra studie- och yrkesvägledare, gymnasieskola, vuxenutbildning, Ungdomskontoret och ekonomiskt bistånd. Tillsammans bedriver ni uppsökande verksamhet för att hitta de individer som är i behov av stöd och för att sedan arbeta för att motivera dem till sysselsättning. Du kommer även att samverka med näringslivsaktörer i kommunen, Arbetsförmedlingen och andra externa aktörer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har engagemang för människor, har god förmåga till att samverka med olika typer av yrkeskategorier och är öppen för att hitta individuella lösningar utifrån individens behov och förutsättningar.

Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen, men även annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig kan komma att bli aktuell. Vi värdesätter att du har erfarenhet och kunskap från studie- och yrkesvägledning samt kring arbetsmarknadsfrågor

ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan. Visa mindre

Studie- och yrkesvägledare

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att a... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på ”Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?


”Våra barn och elever blir världsmedborgare och utvecklar vårt hållbara samhälle” är Utbildningsförvaltningens verksamhetsidé och något vi arbetar medvetet för.

ARBETSUPPGIFTER
Som SYV är du anställd och ingår i vår HBTQ-diplomerade Centrala Barn- och Elevhälsan i Alvesta Kommun.
Tillsammans med befintlig SYV kommer ni arbeta för att våra barn och ungdomar i Alvesta kommun får bra förutsättningar att lyckas och vägledas fram till välgrundade studie- och yrkesval.
Du kommer vara en viktig del i vårt lokala SYV-nätverk i Alvesta och det centrala nätverket i länet.

Du kommer ha särskilt ansvar för och placering vid Vislandaskolan (3 dgr/v) och Mohedaskolan (2 dgr/v).

KVALIFIKATIONER
För tillsvidareanställning krävs Studie- och yrkesvägledarexamen.

Meriterande med arbete i Dexter, länets antagningssystem.

Du har goda IT-kunskaper och är duktig på att utrycka dig i tal och skrift.
Du har god förmåga att samarbeta och hitta lösningar.
Du tar stort ansvar och är självständig.
Du brinner för att utveckla och förbättra i en lärande organisation.
Du vill arbeta med barn och unga och hjälpa dem att komma vidare i livet.

ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Visa mindre

Studie- och Yrkesvägledare/KAA-samordnare till Alvesta gymnasieskola

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.

– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar


Vill du göra skillnad i människors vardag? Då ska du arbeta hos oss i Alvesta kommunkoncern! Vi är ungefär 1600 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier inom både förvaltningar och bolag. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Vill du vara med på vår utvecklingsresa mot en mer modern och kvalitativ kommunal service? Välkommen då att arbeta med oss!

Allbo lärcenter är centrum för gymnasie- och vuxenutbildning i Alvesta kommun. Här finns en modern inlärningsmiljö och ett projektinriktat arbetssätt samt ett brett utbud av utbildningar och kurser. Vi erbjuder ett urval av gymnasieskolans program för ungdomar. För vuxna erbjuder vi teoretiska och yrkesinriktade kurser och utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå samt Särskild utbildning för vuxna. En stor del av skolans verksamhet utgörs av Svenska för invandrare.

Du kommer att tillhöra Alvesta gymnasieskola och du kommer arbeta tillsammans med engagerade och positiva medarbetare. På Alvesta gymnasieskola finns ca 80 elever fördelat på introduktionsprogram, Barn- och fritidsprogrammet (gymnasial lärlingsutbildning) och Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasial lärlingsutbildning).
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med det lokala näringslivet och berörda organisationer.


ARBETSUPPGIFTER
Du är studie- och yrkesvägledare riktad mot våra gymnasieelever. Du kommer även att vara samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i kommunen vilket kräver tät samverkan med olika aktörer så som grundskolor, gymnasieskolor, Arbetsförmedlingen samt socialförvaltningen. Du kommer att ingå i arbetslaget för det förstärkta individuella alternativet inom IM (introduktionsprogrammet) där man arbetar med och följer upp bl.a genom motivationshöjande insatser och aktiviteter.
Du kommer att arbeta tillsammans med studie- och yrkesvägledarna inom vuxenutbildningen samt ingå i nätverk för studie-och yrkesvägledare i Kronoberg.


KVALIFIKATIONER
Vi söker en person med engagemang för ungdomar, med god förmåga till samverkan och med öppenhet för kreativa lösningar för varje individ.
Utbildning: examen från Studie-och yrkesvägledarprogrammet.
Erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar samt erfarenhet av kommunal verksamhet är en merit.


ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Visa mindre

Arbetsmarknadskoordinator till Arbetsmarknadsenheten inom Allbo Lärcenter

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att a... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på ”Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.

Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar


Vill du göra skillnad i människors vardag? Då ska du arbeta hos oss i Alvesta kommunkoncern! Vi är ungefär 1600 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier inom både förvaltningar och bolag. Vår gemensamma värdegrund är Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom Delaktighet, Engagemang och Tillit. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Vill du vara med på vår utvecklingsresa mot en mer modern och kvalitativ kommunal service? Välkommen då att arbeta med oss!

Arbetsmarknadsenheten inom Allbo Lärcenter tillhör förvaltningen för arbete och lärande. Arbetsmarknadsenheten arbetar med frågor som handlar om arbete och självförsörjning där medborgarna hittar stöd och insatser, som de är i behov av. Lämplig åtgärd kan till exempel vara arbetsmarknadsanställningar, matchning, utbildning, arbetsträning, praktik eller annan aktuell lösning. Sedan 2019 utgör avdelningarna Ekonomiskt bistånd och Allbo Lärcenter/Arbetsmarknadsenheten ett kluster med ökat fokus på utbildning mot självförsörjning.

Arbetsmarknadsenhetens inriktningar är Intern service, Ungdomskontoret som stödjer ungdomar att komma ut i sysselsättning samt arbetsmarknadskoordinatorer, som arbetar med att få ut individer med försörjningsstöd i arbete.ARBETSUPPGIFTER
Huvuduppdraget är att skynda på vägen mot egenförsörjning genom att koordinera individens, Arbetsförmedlingens, och externa aktörers åtgärder. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och verkställa olika insatser för att stötta, motivera och coacha individerna i sin utveckling. I Uppdraget ingår att kartlägga individen för att få en tydligare målsättning med åtgärderna. Att erbjuda studie- och yrkesvägledning och arbetsmarknadskunskap individuellt och i grupp samt att vid behov bistå i behövliga kontakter och skrivningar.
Samverkan med både interna och externa samarbetspartners syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv och är en viktig del i arbetet och en förutsättning för att lyckas med uppdragen. En viktig del i uppdraget är att stärka progressionen och aktiviteten hos individen som ett steg på vägen till arbetslivet.

I arbetet som arbetsmarknadskoordinator arbetar du självständigt men i nära samarbete med ett team som består av flera funktioner. Du som söker är lösningsfokuserad och ser varje individs möjligheter. Du har förmågan att självständigt strukturera upp ditt arbete och är van att samverka och driva utvecklingsarbeten.
Som arbetsmarknadskoordinator kommer du att ha många kontakter med deltagare och deras nätverk, samt samverkan internt i kommunen och med externa aktörer som exempelvis myndigheter, organisationer och föreningar.
Det här uppdraget är särskilt riktat mot ungdomar och ingår i vårt Ungdomskontor. I uppdraget ryms även del i projektet Hemmamamma för Barnens Bästa! för nyanlända kvinnor med barn.


KVALIFIKATIONER
Du som söker har en akademiskutbildning inom pedagogik, studie- och yrkesvägledning, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Meriterande är tidigare erfarenhet av studie- och yrkesvägledning samt arbete med personer som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden.

Erfarenhet från offentlig verksamhet och därigenom förståelse för hur det är att arbeta i politiskt styrd organisation ser vi som meriterande. Du har god kunskap om arbetsmarknadsområdet samt kännedom och förståelse för en målgrupp, som har ett stort behov av stöd för att komma ut i arbete/utbildning. Tjänsten förutsätter initiativförmåga, förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i ett högt tempo samt ett positivt och pragmatiskt förhållningssätt.

För att lyckas i rollen som arbetsmarknadskoordinator behöver du vara handlingskraftig och trygg i ditt ledarskap och ha en mycket god samarbetsförmåga.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-körkort erfordras.


ÖVRIGT
Vikariat, tidsbegränsad anställning tom. 2023-07-31
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Visa mindre

Studie- och yrkesvägledare till Allbo lärcenter

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att a... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på ”Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?

Förvaltningen för arbete och lärande innefattar Avdelningen barn och vuxen, Avdelning ekonomiskt bistånd och Avdelningen Allbo lärcenter/arbetsmarknad. Förvaltningens grunduppdrag är att ge utbildning, stöd och insatser till personer utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tidiga och förebyggande insatser bedriver förvaltningen ett målinriktat arbete i samverkan med andra samhällsaktörer. Inom förvaltningen sker en stor digitaliseringsprocess för att skapa digitala undervisningsformer, klientmöten, kvalitetsarbete och e-tjänster.

Allbo lärcenter skapar utbildning för gymnasieelever och vuxenstuderande samt arbetsmarknadsinsatser utifrån arbetsmarknadens behov och förväntningar. Det finns ett stort fokus på att arbeta för integration och inkludering för de människor vi möter.
Till vår verksamhet söker vi nu en person som vill jobba som studie- och yrkesvägledare.

ARBETSUPPGIFTER
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med studie- och yrkesvägledning på individ- och gruppnivå. Tillsammans med den studerande, utbildningsanordnare och branscher planeras validering och kompletterande utbildning med syftet att nå betyg eller intyg. I arbetet ingår utveckling av vägledning av nyanlända och att förstärka möjligheterna att kombinera språkinlärning med övriga utbildningsalternativ. I tjänsten ingår även antagningsarbete där studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll samt att göra examensplanering för våra elever.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss får du arbeta i ett nära samarbete med flera delar av vår förvaltning, som exempelvis studie- och yrkesvägledare, gymnasieskola, vuxenutbildning, Ungdomskontoret och ekonomiskt bistånd. Du kommer även att samverka med näringslivsaktörer i kommunen samt Arbetsförmedlingen och externa aktörer.
Du kommer att bedriva uppsökande verksamhet för att hitta de individer som är i behov av stöd och sen arbeta för att motivera dem till sysselsättning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har engagemang för människor, har god förmåga till att samverka med olika typer av yrkeskategorier och är öppen för individuella lösningar utifrån individens behov och förutsättningar.
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen, men även annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig kan komma att bli aktuell. Vi värdesätter om du har erfarenhet och kunskap från studie- och yrkesvägledning samt kring arbetsmarknadsfrågor

ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Visa mindre

Studie - och yrkesvägledare

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.

– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

"Våra barn och elever blir världsmedborgare och utvecklar vårt hållbara samhälle"
är Utbildningsförvaltningens verksamhetsidé och något vi arbetar medvetet för.

ARBETSUPPGIFTER
Alvesta Kommun kännetecknas av ett gott samarbete och en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Med kommunens möjligheter till korta beslutsvägar och nära kontakter skapas ett öppet och positivt klimat med fokus på resultat.

Som SYV är du anställd och ingår i vår HBTQ-diplomerade Centrala Barn- och Elevhälsan i Alvesta Kommun.
Tillsammans med befintlig SYV kommer ni arbeta för att våra barn och ungdomar i Alvesta kommun får bra förutsättningar att lyckas och vägledas fram till välgrundade studie- och yrkesval.
Du kommer vara en viktig del i vårt lokala SYV-nätverk i Alvesta och det centrala nätverket i länet.
Du kommer ha särskilt ansvar för och placering vid Vislandaskolan (3 dgr/v) och Mohedaskolan (2 dgr/v).

KVALIFIKATIONER
För tillsvidareanställning krävs Studie- och yrkesvägledarexamen.

Meriterande med arbete i Dexter, länets antagningssystem.

Du har goda IT-kunskaper och är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.
Du har god förmåga att samarbeta och hitta lösningar.
Du tar stort ansvar och är självständig.
Du brinner för att utveckla och förbättra i en lärande organisation.
Du vill arbeta med barn och unga och hjälpa dem att komma vidare i livet.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

All rekryteringshjälp undanbedes. Visa mindre

Studie- och yrkesvägledare

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.

– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

”Våra barn och elever blir världsmedborgare och utvecklar vårt hållbara samhälle” är Utbildningsförvaltningens verksamhetsidé och något vi arbetar medvetet för.

Alvesta Kommun kännetecknas av ett gott samarbete och en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Med kommunens möjligheter till korta beslutsvägar och nära kontakter skapas ett öppet och positivt klimat med fokus på resultat.ARBETSUPPGIFTER
Som SYV är du anställd och ingår i vår HBTQ-diplomerade Centrala Barn- och Elevhälsan i Alvesta Kommun.
Tillsammans med befintlig SYV kommer ni arbeta för att våra barn och ungdomar i Alvesta kommun får bra förutsättningar att lyckas och vägledas fram till välgrundade studie- och yrkesval. Du kommer vara en viktig del i vårt lokala SYV-nätverk i Alvesta och det centrala nätverket i länet.
Du kommer ha särskilt ansvar för och placering vid Vislandaskolan (3 dgr/v) och Mohedaskolan (2 dgr/v).


KVALIFIKATIONER
För tillsvidareanställning krävs Studie- och yrkesvägledarexamen.
Meriterande med arbete i Dexter, länets antagningssystem.
Du har goda IT-kunskaper och är duktig på att utrycka dig i tal och skrift. Du har god förmåga att samarbeta och hitta lösningar. Du tar stort ansvar och är självständig. Du brinner för att utveckla och förbättra i en lärande organisation.
Du vill arbeta med barn och unga och hjälpa dem att komma vidare i livet.


ÖVRIGT
Sista dag att ansöka är 2020-02-02
Intervjuer kommer hållas måndag 3/2 (fm) samt 6/2. Kontakt sker löpande.

Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Visa mindre

Studie- och yrkesvägledare till Allbo Lärcenter (ALC)

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.

– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

Allbo lärcenter (Gymnasie- och vuxenutbildningen, ALC) förvaltningen Arbete och lärande tillsammans med: Arbetsmarknad, Ekonomiskt bistånd, Barn och familj, Boende ensamkommande och Missbruk/socialpsykiatrin/Våld i nära relationer. Vår strävan är att genom samhandling skapa goda möjligheter till både en andra chans och en annan chans i samhället.
Vi arbetar efter vårt motto ”Fler ska nå längre”.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med det lokala näringslivet och berörda organisationer.


ARBETSUPPGIFTER
Ansvar för:
• Studie- och vägledning för ungdomar (16 år) och vuxna
• Du ingår i ett vägledningsteam
• Kontakter och motivationshöjande insatser med målgruppen
• Utveckla meningsfulla insatser/aktiviteter för enskilda i målgruppen
• Utveckla samverkan kring insatser/aktiviteter inom och utanför Alvesta kommun
• Vara ett stöd till KAA (kommunala aktivitetsansvaret)
• Viss ärendehantering: Formell hantering gentemot samverkande myndigheter, organisationer, kommuner samt gentemot egen nämnd/utskott.
• Administration: Registrering, dokumentation och statistik
• Vägledningssamtal med individuell studieplanering
• Samverka med Arbetsförmedlingen, SCB, IFO, Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildning
• Ingå i nätverk för studie-och yrkesvägledare i Kronoberg
KVALIFIKATIONER
Vi söker en person med engagemang för det livslånga lärarandet, med god förmåga till samverkan och med öppenhet för kreativa lösningar för varje individ.

Utbildning: Studie-och yrkesvägledning, eller annan utbildning med inriktning mot lärande, sociologi, psykologi.

Erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar samt erfarenhet av kommunal verksamhet är en merit.


ÖVRIGT
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Visa mindre

Studie - och yrkesvägledare

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.

– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

"Våra barn och elever blir världsmedborgare och utvecklar vårt hållbara samhälle"
är Utbildningsförvaltningens verksamhetsidé och något vi arbetar medvetet för.

ARBETSUPPGIFTER
Alvesta Kommun kännetecknas av ett gott samarbete och en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Med kommunens möjligheter till korta beslutsvägar och nära kontakter skapas ett öppet och positivt klimat med fokus på resultat.

Som SYV är du anställd och ingår i vår HBTQ-diplomerade Centrala Barn- och Elevhälsan i Alvesta Kommun.
Tillsammans med befintlig SYV kommer ni arbeta för att våra barn och ungdomar i Alvesta kommun får bra förutsättningar att lyckas och vägledas fram till välgrundade studie- och yrkesval.
Du kommer vara en viktig del i vårt lokala SYV-nätverk i Alvesta och det centrala nätverket i länet.
Du kommer ha särskilt ansvar för och placering vid Vislandaskolan (3 dgr/v) och Mohedaskolan (2 dgr/v).
I uppdraget ingår även att ha en övergripande roll kring praosamordning i kommunens åk 8 och åk 9 men arbetar här tätt tillsammans med befintlig SYV.

KVALIFIKATIONER
Krav på Studie- och yrkesvägledarexamen.
Meriterande med arbete i Dexter, länets antagningssystem.

Du har goda IT-kunskaper och är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.
Du har god förmåga att samarbeta och hitta lösningar.
Du tar stort ansvar och är självständig.
Du brinner för att utveckla och förbättra i en lärande organisation.
Du vill arbeta med barn och unga och hjälpa dem att komma vidare i livet.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

All rekryteringshjälp undanbedes. Visa mindre

Studie - och yrkesvägledare , Allbo Lärcenter

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta... Visa mer
Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.

– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägarARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med uppgifter inom studie- och yrkesvägledning mot vuxenutbildningen. Huvudsakligen innebär detta aktiv vägledning och information till elever och andra kommuninvånare både enskilt och i grupp.

I arbetet utgår du från individens behov och förutsättningar. Du kommer att samarbeta med lärare och övrig personal för ökad måluppfyllelse. Du kommer också att ha kontakter med andra myndigheter och utbildningssamordnare.

Kommunens studievägledare arbetar i ett team som fungerar som forum för studie- och yrkesvägledning och som tillsammans bildar en länk mellan de olika skolformerna.


KVALIFIKATIONER
Studie- och yrkesvägledarexamen är ett krav. Goda kunskaper i styrdokument kring vuxenutbildningen och Gy11, CSNs regelverk, regler runt utfärdande och bedömning av olika betygsdokument. Goda färdigheter inom samtalsmetodik är en förutsättning.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Visa mindre